Levanger hundeklubb har treningsplass og klubbhus på Rinnleiret hvor det arrangeres ukentlige treninger i flere disipliner. Breddetilbudet vårt er miljøtreninger hver mandag. Men det finnes også andre hundeaktiviteter, se under "Aktiviteter" på hjemmesiden.

Følg oss på vår Facebookside.

 Se treningstider under "aktiviteter".

 

styret

Husk årsmøte 2. mars 2020 kl 19

 
Sted: Klubbhuset på Rinnleiret.
 
Sakliste:
  1. Godkjenning av stemmeberettigete og fullmakter.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  3. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
  4. Årsmeldinger.
  5. Regnskap med revisors beretnng.
  6. Budsjett.
  7. Kontingent 2020.
  8. Innkomne saker.
  9. Valg.
  10. Avslutning.