Samarbeidsavtale mellom LHKlubb og Hunderommet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LEVANGER HUNDEKLUBB OG HUNDEROMMET AS

 

              Samarbeidsavtalen er inngått for å gi gjensidige fordeler mellom partene.

 

 • LH`s medlemmer blir invitert på egne handlekvelder i Hunderommet der de får gode rabatter på utvalgte produkter og tjenester

 • LH`s medlemmer får til en hver tid 10% prisavslag ved kjøp av utstyr til hund og katt i Hunderommet samt 10% på OLIVER`S fôr til hund og katt

 • Hunderommets  logo sendes med ved salg av nye treningsvester. Hver enkelt oppfordres til å sy disse på vesten.

 • Hunderommet skaffer fôrpremier, nummerlapper og merkebånd til LHK sine arrangementer som valpeshow og LP stevne. Hunderommet stiller med stand på klubbens større arrangementer

 • Hunderommet sin logo samt samarbeidsavtalen skal stå på LH sin webside samt henges i treningshallen ved Rinnleiret

 • Hunderommet har mulighet til å leie banen/klubbhuset ved arrangement av kurs. Dette hvis det ikke sammenfaller med klubbens egne aktiviteter/kurs. Leiepris avtales med klubbens leder etter en til hver tid gjeldende satser.

  Avtalen omfatter også gjensidig annonsering av tilbud som kommer medlemmene til gode.

   

  Avtalen er utstedt i to eksemplar hvorav avtalepartene har et hver.